Фирмени данни и банкови сметки на компанията

Дженеръл Трейд Корпорейшън ЕООД

1612 София, България Адрес на регистрация: гр. София, ж.к. Лагера, ул. Пиерс О’Махони 39-41 Адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к. Лагера, ул. Ев. Пелагонийски, бл. 57 МОЛ: Антони Константинов Сметка в български лева ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА IBAN: BG19FINV91501014927856 BIC: FINVBGSF

Pin It on Pinterest